ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์ กิตติภูมิ จาทสุมิ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :บริหารสถานพยาบาล
ที่อยู่ :
Telephone :0000
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานพยาบาล